Sveriges sämsta idé

Fem nya kolgruvor, 1.2 miljarder ton koldioxid och klimatskadlig kolkraft till år 2050? Inte i mitt namn! Stöd bokprojektet
Genom att skriva under blir du en del i vår kamp mot Vattenfalls planer på att bygga fem nya kolgruvor. Vi kommer att hålla dig uppdaterad om vårt arbete. Vi respekterar din integritet. Läs vår sekretesspolicy.

Sveriges Sämsta Idé

Statliga Vattenfall släpper ut nästan dubbelt så mycket koldioxid som hela Sverige. Nu planerar de att öppna fem nya kolgruvor och släppa ut ännu mer. 98% av svenska folket vill inte att Sverige ska satsa på kolkraft. Men Vattenfall storsatsar ändå, på bekostnad av klimat, miljö och framtida generationer. Vi kan, och måste, stoppa Sveriges sämsta idé.
 
Kolet i de planerade gruvorna skulle räcka för att fylla Globen med kol 2364 gånger. Som svensk medverkar du till brytning av 125 ton brunkol, det smutsigaste energislaget som finns.
 

Påverka Politikerna

Vattenfall ägs av svenska staten. Det betyder att du som svensk medborgare är delägare!

Eftersom vi överlåter styrningen av Vattenfall till regeringen kan vi via valsedeln kräva ansvar och ge de politiker vi väljer stöd att ändra Vattenfalls kurs mot en hållbar framtid.

Det viktigaste du kan göra för klimatet i höst är att visa att det finns ett brett väljarstöd och en demokratisk grund för att driva en klimatsmart energipolitik!

Vi har frågat partierna om de kan hålla tre löften i valet i september:

1
Ett fossilfritt Vattenfall
Vattenfalls produktion av fossil energi ska fasas ut och alla planer på nya gruvor för att utvinna brunkol stoppas.
2
Ett hållbart Vattenfall
Vattenfall ska få ett nytt ägardirektiv som tydliggör att Vattenfall till och med 2030 ska ha ställt om hela sin ägarportfölj till 100 procent förnybar energiproduktion.
3
Ett klimatsmart Vattenfall
Vattenfall ska göra en klimatvinst genom att inte skjuta över problemen på andra. Existerande brunkolsverksamhet ska därför inte vara föremål för försäljning utan istället avvecklas.

Matris

I tabellen nedanför kan du enkelt se hur ditt parti förhåller sig till de tre löften som kan påverka Vattenfalls och Sveriges framtid.

Genom att klicka på ditt parti kan du gå in på deras Facebook-sida och berätta att du som väljare hoppas och tror att de vill verka för att kolkraften fasas ut och brunkolen stannar i marken.

Det skulle vara ett verkligt framtidslöfte!

1 2 3

Här kan du läsa exakt hur partierna svarade på våra frågor: Ladda ned PDF-filen.

 
När kolet i Vattenfalls planerade gruvor förbränns hamnar 1,2 miljarder ton koldioxid i atmosfären. Det motsvarar en miljard flygresor från Stockholm till Bangkok.
 
 

Den bästa boken om Sveriges sämsta idé

Vi har samlat in svenska folkets tankar och känslor om Vattenfalls planer på nya kolgruvor.

Bidragen kommer att samlas i en bok som vi ger till den minister som efter valet får ansvar för styrningen av Vattenfall. Tanken är att låta regeringen förstå att det finns många röster som kräver att Sverige ska ta ansvar för klimatet.

Boken kommer också att bli en del av Kungliga Bibliotekets permanenta samling.

Läs bidragen här:

  • There was an error loading the data.Error
 

Bli medförfattare

Det kommer att läsas av tusentals andra, överlämnas till ansvariga politiker och bli en del av svensk historia i Kungliga Bibliotekets samling.
Genom att publicera ditt bidrag överlåter du upphovsrätten till texten till Greenpeace. Greenpeace förbehåller sig rätten att språkligt redigera och förkorta bidrag, samt att göra ett urval till antologin.
 
Kol producerar mer klimatskadliga utsläpp än någon annan energikälla.
 

Hur dålig är Vattenfalls idé?

Koldioxidutsläpp är orsaken till att klimatet förändras. FN:s klimatpanel sa nyligen att 80% av all olja, kol och gas måste lämnas kvar i marken om vi ska hindra en klimatkatastrof.

Tyvärr går utvecklingen just nu åt fel håll.

Vattenfall har ökat sina koldioxidutsläpp, halverar satsningarna på vindkraft och vill Vattenfall bygga fem nya brunkolsgruvor i östra Tyskland. Det går tvärt emot regeringens direktiv om att Vattenfall ska leda omställningen till hållbar energiproduktion.

Vattenfall vill ta upp 1,2 miljarder ton brunkol ur gruvorna. Det skulle innebära att ofattbara 1,2 miljarder ton koldioxid skulle släppas ut i atmosfären – ungefär lika mycket koldioxid som hela Sverige släpper ut på 24 år.

Om Vattenfall istället lägger ner sina kolkraftverk så skulle det ha större effekt än om alla privatpersoner i Sverige helt skulle sluta använda olja, bensin och andra fossila bränslen. Det skulle drastiskt minska hela Europas klimatpåverkan, förbättra människors hälsa och lämna plats för investeringar i förnybar energi.

 
Om Vattenfalls kolgruvor blir verklighet kommer fler än 3000 människor att tvångsförflyttas.
 

Vad är smutsigare än kol? Brunkol!

Koldioxid är en naturlig beståndsdel i jordens atmosfär, men sedan den industriella revolutionen har andelen koldioxid i atmosfären ökat dramatiskt. Det beror på att vi sedan dess ständigt ökat användningen av kol, olja och naturgas, som genererar koldioxid när de bränns.

Koldioxid från mänsklig aktivitet driver den globala uppvärmningen. FN:s oberoende klimatpanel rapporterar att 80% av jordens återstående fossila bränslen inte får förbrännas om vi ska undvika katastrofala klimatförändringar.

Många av oss har insett problemen med fossila bränslen och gör insatser för att skydda planeten och vår framtid. Privatpersoner väljer närproducerat och grön el, människor ser över sin konsumtion, spännande innovationer presenteras hela tiden.

Vattenfall satsar på motsatsen.

Kol är smutsigare än olja och naturgas, och brunkol är i sin tur den smutsigaste sortens kol. Ett kolkraftverk som eldas på brunkol släpper ut tre gånger så mycket koldioxid som ett gaskraftverk. Dessutom släpper ett brunkolskraftverk ut en giftig blanding av skadliga ämnen som arsenik, kadmium och kvicksilver.

 
Fler än 850 personer dör i förtid varje år i på grund av utsläppen av skadliga ämnen som kadmium, arsenik och kvicksilver från Vattenfalls kolkraftverk.
 

Lösningen

Om de politiker vi väljer stoppade Vattenfall från att öppna kolgruvorna skulle det vara det enskilt mest effektiva beslut Sverige kan ta för att ta ansvar för vår påverkan och bidra till att hejda klimatförändringarna.

Och faktum är att det inte borde vara ett svårt beslut att fatta. En överväldigande majoritet av svenska folket säger nej till kolkraft.

Det finns rena, miljövänliga alternativ som kan ersätta all den kolbaserade energi som Vattenfall vill producera. Faktum är att vi inte behöver använda oss av några fossila bränslen alls.

Greenpeace och många andra har visat hur vi kan ställa om till smart, flexibelt och tryggt energisystem som till hundra procent baseras på effektiv energianvändning och flera olika förnybara energikällor i samverkan.Faktum är att Sverige har världens bästa naturliga och samhälleliga förutsättningar för förnybar energi.

Hittills har inte Vattenfall varit intresserade av att ta sig an omställningen till energiproduktion helt baserad på förnybar, miljövänlig energi. Men som tur är har de inte sista ordet i frågan.

De politiker vi väljer på valdagen bestämmer nämligen i slutändan vad Vattenfall ska göra. Därför är det upp till oss som medborgare och väljare att kräva detta.

Genom att stoppa Vattenfalls kolplaner och ge order om en omställning till förnybar energi (i form av ett nytt så kallat ägardirektiv) kan politikerna och svenska folket vända vad som är Sveriges sämsta idé till Sveriges bästa klimatbeslut!

 
Brunkolet som Vattenfall vill bryta i de nya gruvorna kommer att eldas fram till år 2050. Det betyder att Vattenfall planerar att köra på klimatfarlig energi långt in i framtiden - och ända in i kaklet.