Kolet ska stanna i marken

Skriv under och kräv att regeringen avvecklar Vattenfalls kolverksamhet.
Genom att skriva under blir du en del i vårt arbete att stoppa regeringen från att sälja Vattenfalls brunkolsverksamhet. Vi kommer att hålla dig uppdaterad om vårt arbete. Vi respekterar din integritet. Läs vår sekretesspolicy.

Sveriges Sämsta Idé

Statliga Vattenfall är en av Europas främsta miljöskurkar med utsläpp nästan dubbelt så stora som hela Sverige. Större delen av dessa utsläpp kommer från de omtalade kolkraftverken i östra Tyskland. Regeringen är nu på väg att sälja Vattenfalls brunkolsverksamhet, något som skulle få förödande konsekvenser för klimatet, eftersom en ny ägare då fortsätter med de skadliga utsläppen. Vattenfall måste istället ta ansvar och långsiktigt ställa om verksamheten till förnybar energi. Vi kan, och måste, stoppa Sveriges sämsta idé.
 

Hur dålig är Vattenfalls idé?

Koldioxidutsläpp är orsaken till att klimatet förändras. Enligt FN:s klimatpanel måste 80 procent av all olja, kol och gas lämnas kvar i marken om vi ska förhindra en klimatkatastrof. Forskare som studerat världens samlade fyndigheter har kommit fram till att 89 procent av Europas brunkol måste stanna i marken.

Tyvärr går utvecklingen just nu åt fel håll.

Vattenfall har ökat sina koldioxidutsläpp och vill nu sälja hela sin brunkolsverksamhet i östra Tyskland.

Vår fråga är då: vad blir bättre av det? Med all sannolikhet innebär det att utsläppen från anläggningarna ökar.

Sällan har resonemanget att en åtgärd i Sverige bara leder till att utsläppen flyttar någon annanstans varit lika relevant som i detta fall. Att motivera en försäljning med att det sänker Vattenfalls utsläpp är klimatpopulism när den är som värst. Det kanske låter bra men löser inga problem, tvärtom.

Det vore naivt att tro att en köpare av kraftverken skulle gå in i verksamheten med avsikt att stänga kolkraftverken när de når sin tekniska livslängd. I marken runt kraftverken ligger en av Europas största fyndigheter av brunkol, och den som äger kraftverken har rätt att använda kolet utan kostnad.

 
Kol producerar mer klimatskadliga utsläpp än någon annan energikälla.
 

Vad är smutsigare än kol? Brunkol!

Koldioxid är en naturlig beståndsdel i jordens atmosfär, men sedan den industriella revolutionen har andelen koldioxid i atmosfären ökat dramatiskt. Det beror på att vi sedan dess ständigt ökat användningen av kol, olja och naturgas, som genererar koldioxid när de bränns.

Koldioxid från mänsklig aktivitet driver den globala uppvärmningen. FN:s oberoende klimatpanel rapporterar att 80% av jordens återstående fossila bränslen inte får förbrännas om vi ska undvika katastrofala klimatförändringar.

Många av oss har insett problemen med fossila bränslen och gör insatser för att skydda planeten och vår framtid. Privatpersoner väljer närproducerat och grön el, människor ser över sin konsumtion, spännande innovationer presenteras hela tiden.

Vattenfall satsar på motsatsen.

Kol är smutsigare än olja och naturgas, och brunkol är i sin tur den smutsigaste sortens kol. Ett kolkraftverk som eldas på brunkol släpper ut tre gånger så mycket koldioxid som ett gaskraftverk. Dessutom släpper ett brunkolskraftverk ut en giftig blanding av skadliga ämnen som arsenik, kadmium och kvicksilver.

 

Lösningen

Precis som andra fossila bränslen måste kolet stanna i marken. En köpare av brunkolskrafteverken skulle släppa ut massvis av koldioxid genom att driva kraftverken. Istället för att lämpa över problemen på någon annan är den verkliga lösningen att avveckla brunkolsverksamheten. En avvecklingsplan behöver tas fram som visar hur kraftverken succesivt kan stängas ner fram till 2030.