logo_vf_2

Statliga Vattenfall äger stora mängder brunkol i östra Tyskland. Det är en av de smutsigaste energikällorna som finns och något som de flesta insett behöver avvecklas. Men både Vattenfall och vår regering pratar nu om att sälja brunkolsverksamheten, vilket gör att någon annan kan öppna nya gruvor.
 
Vi kan, och måste stoppa de här planerna.

Vattenfall är statligt och ägs helt av svenska folket
nya brunkolsgruvor kan öppnas om Vattenfall säljer sitt brunkol vidare och 1,2 miljarder ton koldioxid släppas ut i atmosfären.

av Europas kol måste stanna i marken om vi ska klara 2-gradersmålet. Källa: Nature 517, 187–190 (08 January 2015)

VATTENFALLS ÄGARE ÄR DU

Vattenfall är helt statligt och ägs av svenska svenska folket. Regeringen är representanter för Sveriges befolkning och de som styr över Vattenfalls inriktning. Eftersom Vattenfall är ett av Europas största energibolag så kan man göra betydande insatser för vårt klimat och vår planet. Det absolut viktigaste skulle vara att börja avveckla den brunkol som Vattenfall äger i östra Tyskland och som idag släpper ut mer än hela Sverige. Men istället pratar nu regeringen om att sälja Vattenfalls brunkolsverksamhet, något som skulle få förödande konsekvenser för klimatet, eftersom en ny ägare då fortsätter med de skadliga utsläppen. Vi kan, och måste, se till att kolet stannar i marken

BRUNKOL - ETT AV DE VÄRSTA ENERGISLAGEN

Brunkol är det smutsigaste av det smutsigaste och släpper ut mer koldioxid än både gas och olja. Ett kolkraftverk som eldas med brunkol släpper ut tre gånger så mycket koldioxid som ett gaskraftverk. Koldioxidutsläpp orsakade av människan är huvudskälet till att klimatet förändras. Enligt FN:s klimatpanel måste 80 procent av all olja, kol och gas lämnas kvar i marken om vi ska förhindra en klimatkatastrof. Forskare som studerat världens samlade fyndigheter har kommit fram till att 89 procent av Europas brunkol måste stanna i marken. Om regeringen ger klartecken för Vattenfall för att sälja kolverksamheten till någon som vill öppna nya gruvor och fortsätta elda kol, så ignorerar man helt vetenskapens varningar.

SVERIGES VIKTIGASTE INSATS FÖR MILJÖN

Om Vattenfall, istället för att sälja kolet vidare, lägger ner sina kolkraftverk skulle detta faktiskt ha större effekt än om samtliga privatpersoner i hela Sverige skulle sluta använda olja, bensin och andra fossila bränslen - helt och hållet. Det skulle drastiskt minska hela Europas klimatpåverkan, förbättra människors hälsa och lämna plats för investeringar i förnybar energi. Men om man säljer dem kommer de med största sannolikhet att drivas vidare precis som idag och klimatvinsten blir noll

VATTENFALL EN SMUTSIG HISTORIA

Under de senaste årtiondena har Vattenfall köpt upp verksamheter som varit både extremt dåliga för klimatet och, har det visat sig, mycket olönsamma. Nuonaffären har hittills kostat svenska folket 30 miljarder och är en i raden av felsatsningar. Istället för att lämpa över problemen på någon annan är den verkliga lösningen att avveckla brunkolsverksamheten. En avvecklingsplan behöver tas fram som visar hur kraftverken successivt kan stängas ner fram till 2030.