Sveriges viktigaste klimatbeslut: Låt kolet ligga

DelaTweet

Nu ökar vi trycket för att hålla nere den globala uppvärmningen. Idag genomfördes den första, i en serie av globala kampanjdagar, för att uppmärksamma klimatförändringarna, inför FNs viktiga klimatmöte i Paris i december i år.

Det är ingen liten uppgift vi har framför oss – det handlar om vi ska lyckas hejda de värsta konsekvenserna innan det är för sent.

Idag fokuserar vi på den huvudsakliga orsaken till problemen – förbränningen av fossila bränslen. Vi har den samlade vetenskapen bakom oss: smutsiga energikällor som kol, olja och gas måste förbli i marken.

Statliga Vattenfall tillhör de bolag som släpper ut mest koldioxid i hela Europa, mer än hela Sverige gör sammantaget. Man har även planerat att öppna nya gruvor som skulle förorsaka utsläpp av 1,2 miljarder ton koldioxid i atmosfären om brunkolet förbränns, motsvarande hela Sveriges samlade utsläpp – i 24 år.

Efter en intensiv kampanj från Greenpeace lovade regeringen i höstas att Vattenfalls expansion av brunkolsgruvorna ska stoppas. Men istället för att fasa ut brunkolsverksamheten vill nu bolaget sälja den, vilket kan att leda till att någon annan kan släppa ut istället.


Greenpeace kräver en kolfri framtid vid S-kongressen i Västerås 2015

För att påminna den svenska regeringen om sitt klimatansvar gör Greenpeace idag ett besök vid Socialdemokraternas partikongress i Västerås. Det viktigaste klimatbeslut den svenska regeringen och Socialdemokraterna kan fatta är att besluta att Vattenfalls kol ska stanna i marken.

Du kan hjälpa oss i kampen för att rädda klimatet – skriv ett brev till Sveriges politiker.

Rolf Lindahl
Kampanjledare som arbetar med energi- och kärnkraftsfrågor
Greenpeace

get up and

Dela på FacebookTweet på Twitter