Denna webbsajt är inte längre aktiv, tack för besöket.

Statliga Vattenfall äger stora mängder brunkol i östra Tyskland. Det är en av de smutsigaste energikällorna som finns och något som de flesta insett behöver avvecklas. Men både Vattenfall och vår regering pratar nu om att sälja brunkolsverksamheten, vilket gör att någon annan kan öppna nya gruvor.
 
Vi kan, och måste stoppa de här planerna.
Vattenfall är statligt och ägs helt av svenska folket markisstockholm.nu
nya brunkolsgruvor kan öppnas om Vattenfall säljer sitt brunkol vidare och 1,2 miljarder ton koldioxid släppas ut i atmosfären. tandimplantatstockholm.nu
av Europas kol måste stanna i marken om vi ska klara 2-gradersmålet. Källa: Nature 517, 187–190 (08 January 2015) arkitektstockholm.biz